διαβάζουμε μύθους & παραμύθια!

Μάρτιος 2024
για παιδιά 4+ ετών
Παρασκευή | 7.30 μμ | KIDS’ LIBRARY

Ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς για να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε στα παιδιά που αγαπάμε!

Διαβάζουμε Μύθους και Παραμύθια με συνοδεία κιθάρας.  

Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024       
ώρα 7.30 μ.μ.                          

διαβάζουμε το βιβλίο «Ιστορίες για ατρόμητα κορίτσια»

Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024       
ώρα 7.30 μ.μ.                          

διαβάζουμε το βιβλίο «Η Χαρά και το Γκουντούν»

Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024       
ώρα 7.30 μ.μ.

διαβάζουμε το βιβλίο «Ο θησαυρός του Θεόφιλου»

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024
ώρα 7.30 μ.μ.

διαβάζουμε το βιβλίο «Ο ρυθμός της βροχής»

Η δράση προτείνεται για 4+ ετών (με συνοδούς γονείς)