ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

@FOUGARO ARTCENTER
εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την ενημέρωση των παιδιών για το σημαντικό θέμα της σπατάλης τροφίμων
την Παρασκευή 28 Ιουνίου από τις 7 έως τις 9 μμ

Την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 το FOUGARO ARTCENTER θα υποδεχτεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του «Μπορούμε» με στόχο την ενημέρωση των παιδιών για το εξαιρετικά σημαντικό θέμα της σπατάλης τροφίμων!

Το Μπορούμε είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση με σκοπό τη μείωση της σπατάλης τροφίμων και την αύξηση της επισιτιστικής στήριξης σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από επιλεγμένες δραστηριότητες τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τρόπους μείωσης της σπατάλης τροφίμων, καταπολέμησης της διατροφικής ανασφάλειας, αλλά και να ανακαλύψουν έννοιες, όπως ο εθελοντισμός και η αλληλεγγύη.

Γιατί τα παιδιά μπορούν να γίνουν ο δίαυλος αλλαγής συμπεριφορών σχετικά με τη σπατάλη τροφίμων στο σπίτι τους!

Προτείνεται για παιδιά ηλικίας από 5+ ετών

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μπορούμε στο Σχολείο, είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας. Από το 2015 ως σήμερα, περισσότεροι από 30.000 μαθητές έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα.