1911

Ο Κωστής Μηναίος αρχίζει να ετοιμάζει εργοστάσιο δίπλα στην κατοικία του στην Ασίνη, με την επωνυμία «Κ. ΜΗΝΑΙΟΣ». Η περιοχή ήταν ιδανική για καλλιέργεια και παραγωγή τομάτας, λόγω των εύφορων προσχώσεων και της εξαιρετικής άρδευσης.

1932

Η εταιρία βραβεύεται με το χρυσό μετάλλιο στην 7η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η εξέλιξη της εταιρίας υπήρξε θεαματική και η δραστηριότητά της μεγαλώνει ιδιαίτερα.

1936

Ολοκληρώνονται και ξεκινούν να λειτουργούν οι νέες κτηριακές εγκαταστάσεις της εταιρίας, που στεγάζουν σήμερα το ΦΟΥΓΑΡΟ.

Την ίδια χρονιά, ιδρύεται Ανώνυμη Εταιρία, στην οποία συμμετέχουν και ο μεγάλος αδελφός του ιδρυτή, Γεώργιος Μηναίος, δικηγόρος στο Ναύπλιο, και ο γαμπρός του, Νίκος Σκιαδάς, χημικός μηχανικός του ΕΜΠ και γόνος αργολικής οικογένειας επιχειρηματιών.

1941 - 1944

Κατά τη διάρκεια της κατοχικής περιόδου, το εργοστάσιο επιτάσσεται από τη Wehrmacht, για να παρασκευάζει προϊόντα για το γερμανικό στρατό.

1948

Η εταιρία μετονομάζεται σε Γεωργική Βιομηχανία Κονσερβών «Ανθός Ναυπλίου» και λειτουργεί με την επωνυμία αυτή έως το 1955.

1957

Η λειτουργία του εργοστασίου σταματά οριστικά.

δεκαετία του ’60

Οι εγκαταστάσεις περνούν στην ιδιοκτησία της Εθνικής Τράπεζας. Αφού αποψιλώνεται από τον μηχανολογικό του εξοπλισμό, το συγκρότημα στεγάζει συνεργεία, σιδηρουργεία και μικροτεχνίες.

1997

Οι εγκαταστάσεις αγοράζονται από τη σημερινή ιδιοκτησία.

2002

Ξεκινά η ανάπλαση του κτιριακού συγκροτήματος.

2004

Κρίνοντας ότι πρόκειται περί ιστορικής σημασίας βιομηχανικό συγκρότημα, η νέα ιδιοκτησία φρόντισε να χαρακτηριστεί διατηρητέο από την Πολιτεία.

2012

Το ΦΟΥΓΑΡΟ εγκαινιάζεται στις 28 Οκτωβρίου.