Διεπιστημονικό Εργαστήριο: Ψηφιακότητα και Πολιτική | 9 & 10 Δεκεμβρίου 2023

Στο FOUGARO ARTCENTER διοργανώνεται το 21ο διεπιστημονικό εργαστήριο των Τοπικών με θέμα Ψηφιακότητα και Πολιτική.

Είκοσι τρεις ακαδημαϊκοί, ερευνητές και ερευνήτριες από διαφορετικά Πανεπιστήμια της χώρας θα συναντηθούν για δύο ημέρες, το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου, για να συζητήσουν, να ανταλλάξουν σκέψεις και απόψεις, να εξερευνήσουν και να αποσαφηνίσουν τις πολύπλευρες εκφάνσεις –φιλοσοφικές, νομικές, ανθρωπολογικές, φεμινιστικές, πολιτισμικές, κ.λπ.– της σχέσης της ψηφιακότητας με την πολιτική. Πρόκειται για ένα επίκαιρο θέμα το οποίο εγείρει κρίσιμα ερωτήματα αναφορικά με τη διακυβέρνηση και τη διοίκηση του κράτους, τη διαφάνεια, τη λειτουργία των κομμάτων και των θεσμών, τη διαμόρφωση πολιτικής και τη λήψη συλλογικών αποφάσεων, την πολιτική επικοινωνία, τη συγκρότηση πολιτικών σχέσεων και υποκειμενικοτήτων· καθώς επίσης ερωτήματα αναφορικά με τις εργασιακές σχέσεις, τον τρόπο βίωσης της καθημερινότητας, τον κοινωνικό έλεγχο και τις αντιστάσεις, την τέχνη και τον πολιτισμό.

Τα Τοπικά οργανώνονται από την επιστημονική μη κερδοσκοπική Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου (ΕΜΕΑ). Αποτελούν μια πρωτοβουλία διεπιστημονικού διαλόγου με κύριο στόχο την ανανέωση ιδεών, θεωρητικών ερωτημάτων και ερευνητικών ζητημάτων, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ επιστημόνων διαφορετικών τομέων και αντικειμένων. Η διοργάνωση του 21ου εργαστηρίου υποστηρίζεται από το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο e-polis του μέλλοντος, το οποίο υλοποιείται υπό την επιστημονική ευθύνη του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεράσιμου Κουζέλη, στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (αρ. πρότασης 2617).

Δείτε το πρόγραμμα του εργαστηρίου εδώ

www.ethnos.gr